Menu
RSS
logo
Вы находитесь здесь:Главная/Анонсы/500 років Реформації. Ідеї святкування.

500 років Реформації. Ідеї святкування.

500 років Реформації. Ідеї святкування.

Дата проведення: весь 2017 рік.
Ідеї проектів, присвячених відзначенню 500 років Реформації — події, що змінила хід історії.

«Так говорить Господь: На дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі!» (Єремія 6:16)

«Український корабель плив повними вітрилами під вітром Реформації і спустив вітрила, коли цей вітер опав» Михайло Грушевський

У 2017 році будемо відзначати 500-ліття від початку масштабного духовного відродження, яке назавжди змінило хід історії. Початок Реформації прийнято рахувати від виступу німецького ченця Мартіна Лютера 31 жовтня 1517 року, який у цей день прибив 95 тез до брами собору у Вітенберзі. Інший німецький мислитель Г.В.Ф. Гегель назвав Реформацію: «сенсом історії нового часу». Соціальні феномени, народжені Реформацією, залишаються найбільшим досягненням людства за всю історію. Західна цивілізація має витоки з духовних ідеалів Реформації, до них мають прагнути й українці.

Реформація є поверненням людини, церкви і суспільства до біблійних стандартів. Це повернення до Особи Ісуса Христа – Сина Божого, відвічного Слова, яке стало тілом. Саме тут ії сутність, сенс і сила.

Ювілей 500 років Реформації – це прекрасна можливість для євангельської Церкви в Україні реалізувати Велике доручення Христа - «навчати український народ».

Цілі програми «Рік Реформації»

1Сприяти формуванню євангельської теологічної, світоглядної, історичної ідентичності протестантів в Україні.

У більшості українських євангельських віруючих не до кінця сформований біблійний світогляд. Уявлення про світ часто моделюється синкретичною сумішшю православ’я, комунізму і постмодернізму. Соціо-історична ідентичність євангельських християн в Україні теж, на жаль, не є глибокою. Інтелектуальна сфера протестантизму потребує серйозного очищення від різноманітних ідейних впливів, які не мають нічого спільного з традиційним християнським віровченням. Тому кожному віруючому окремо, як і всій Церкві, слід формувати саме євангельське бачення дійсності. Ювілей 500 років Реформації є чудовою можливістю повернутись до біблійних світоглядних засад.

2Донести Благу Звістку до українців, насамперед українській інтелігенції, про спасіння в Ісусі за допомогою історичної апологетики.

Реформація почалася з повернення до чистої віри в Ісуса Христа – єдиного Спасителя і Господа. Теологія Реформації фокусує увагу на Ісусі Христі й авторитеті Священного Писання. Справжня Реформація завжди починається з особистої віри в Ісуса Христа. Нам не потрібно змінювати Євангелію відповідно до сучасних тенденцій; істина не піддається мінливим віянням часу - вона універсальна для різних історичних епох, культур і верств. Але нам потрібно навчитися говорити багатьма мовами аби комунікувати з різними соціальними групами на зрозумілій для них мові. Особливо слід подбати про занедбане євангелізаційне поле серед українською інтелігенції, яка потребує проповіді з раціональною аргументацією. Святкування 500-ї річниці Реформації є прекрасною можливістю для такого типу благовістя!

3Підняти імідж Євангельської Церкви через поширення культури і цивілізаційних досягнень Реформації (з особливим наголосом на досягненнях в Східній Європі).

В пост-комуністичній Україні євангельська Церква продовжує носити на собі ярлик секти. Ця сектантська стигматизація є серйозною перешкодою для поширення Євангелія серед українців. Протестантизм визначав розвиток найбільш передових країн, досягнення яких Україна прагне сьогодні наслідувати. Протестантизм не є новим явищем в українській культурі. Євангельська віра на наших землях має своє коріння ще в початку XV ст., коли українські лицарі допомагали чеським гуситам в їх боротьбі за свободу жити по Біблії. У XVI і XVII століттях багато видатних українських діячів сповідували або визнавали євангельську віру. Показати біблійну сутність протестантизму, його масштаб та вплив на розвиток цивілізації стане сильним апологетичним інструментом, спроможним зруйнувати міфи навколо протестантської віри.

4Дати орієнтири в суспільному житті на основі біблійного світогляду через приклад протестантської Реформації.

Сьогодні Україна переживає переломний історичний момент. Майдан, воєнне потрясіння, перманентна економічна криза сформували відчутний суспільний запит на зміни. Українці очікують економічних реформ, переформатування політичної системи тощо. Але ніяка реформа не матиме позитивних наслідків без змін в світогляді , моралі і менталітеті українців. Те чого так бракує нашій нації: цінності особистості, етики праці, верховенства права, розвитку національної культури, громадянського суспільства, парламентаризму і демократії – все це можна черпати в духовності і традиції Реформації. Українське суспільство потребує Євангельської Реформації, яка здатна визволити в ньому силу для позитивних преображень.

5Вплинути на непротестантські конфесії, щоб вони стали більш біблійними і Христо-центричними.

Починаючи з XVI ст. Реформація сприяла появі прогресивних течій в католицизмі і православ’ї . Ці течії прагнули повертатись до біблійних стандартів у теології і в житті церкви. Цей духовний імпульс був настільки значний в Україні, насамперед через діяльність братств, що назавжди провів чітку межу між українським православ’ям і російським. Католицизм, з часів Тридентського собору аж до наших днів радикально трансформується завдяки впливу протестантизму на нього. Особливо відчутно стало це в другій половині 20 століття, після Другого Ватиканського Собору.

Відновлення ідей Реформації в 2017 р. в широкому християнському контексті може дати нову можливість повернутись не тільки протестантам до біблійних стандартів віри і церковного життя.

В документі, розміщеному нижче ( cкачати за лінком), пропонуємо 5 цілей і деї для святкування цієї неймовірно важливої історичної дати і 70 різних ідей для проектів, які допоможуть поширити Боже послання в українському суспільстві в 2017 році.

 
Наверх